شروع عملیات نازک‌کاری بلوک‌های U9 الی U13

فرستادن به ایمیل چاپ

نمای‌سازی ضلع جنوبی بلوک‌های U9,U10,U11,U12 و U13 مدت چهار هفته است شروع گردیده و تا چهار هفته دیگر به پایان خواهد رسید. هم‌زمان نقشه‌های اجرایی نمای شمالی این بلوک‌ها در حال بررسی بوده و عملیات اجرایی آن ظرف یک‌ماه آینده شروع خواهد گردید.

اخبار و اطلاعیه خبرها شروع عملیات نازک‌کاری بلوک‌های U9 الی U13