تماس با ما

# جایگاه و مقام نام تلفن شماره موبایل فکس
1 دفتر مرکزی شرکت آی بی اچ کو 0311-6631081 0311-6631082
2 پروژه سپهر 0311-7804417 0311-7811020
3 پروژه سپاهان شهر 0311-6513533 0311-7811020
4 پروژه درمانگران 0311-7811020