امور مالی و اداری شركت آی.بی.اچ.كو

فرستادن به ایمیل چاپ

این واحد یكی از قسمت‌های فعال و منظم شركت آی.بی.اچ.كو می‌باشد و با توجه به افكار باز و بلند مدیران شركت آی.بی.اچ.كو از سال‌های پیش سعی شده از سیستم‌های بسیار پیشرفته مكانیزه هم‌چون سیستم مالی نوسا – سیستم پیشرفته انبار نوسا - سیستم حضور و غیاب آراز و سیستم حقوق و دستمزد و بیمه آسان‌حساب – سیستم چك چاپ سینا پردازش با دستگاه اولیویتی استفاده نماید . در سیستم‌های مالی و اداری این شركت سعی شده كه از سیستم شبكه داخلی شركت و شبكه اینترنت به نحو احسن استفاده گردد به‌طوری كه دریافت سندهای ورود و خروج كالا و سایر امور مربوط به انبار و ارتباط كاربران امور مالی و اداری بطور کامل از طریق سیستم شبكه داخلی انجام می‌گیرند علاوه بر آن با توجه به وجود قابلیت بسیار خوب در سیستم آسان‌حساب تمام اطلاعات پرسنلی – قراردادها – سوابق و سایر اطلاعات پرسنلی در این سیستم به خوبی مشخص است.

 

معرفی شرکت امور مالی و اداری