فهرست پروژه‌ها

فرستادن به ایمیل چاپ
پروژه
مکان
مساحت
(متر مربع)
کارفرما
تاریخ شروع
تاریخ پایان
ارتفاع ساختمان
(متر)

پروژه مرکز تحقیقات مجتمع فولاد مبارکه

مجتمع فولاد مبارکه ۱۵۰۰۰ فولاد مبارکه ۱۳۷۶
۱۳۷۸
۱۵
خاتمه یافته

پروژه ۲۳۲ واحدی شقایق

شهرک بزرگ شهیدکشوری ،عمران آبشار ۴۲۰۰۰ شرکت عمران آبشاراسپادانا ۱۳۸۳ ۱۳۸۵ ۵۵ خاتمه یافته

پروژه مجتمع ۳۰۰ واحدی

شهرک بزرگ شهیدکشوری ،عمران آبشار ۴۵۰۰۰ شرکت عمران آبشاراسپادانا ۱۳۸۱ ۱۳۸۴ ۱۹ خاتمه یافته

پروژه مجتمع ۶۳ واحدی

شهرک بزرگ شهیدکشوری ،عمران آبشار ۱۵۰۰۰ شرکت عمران آبشاراسپادانا ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۳۳ خاتمه یافته

پروژه مجتمع مسکونی مشتاق (درمانگران)

مشتاق سوم ۷۵۰۰۰ تعاونی مسکن درمانگران ۱۳۸۵ ۱۳۸۷ ۵۵ خاتمه یافته

پروژه مجموعه تجاری فولاد مبارکه سپاهان شهر(نگین)

سپاهان شهر ۳۵۰۰۰ تعاونی مصرف فولاد مبارکه ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ ۲۱ در حال ساخت

پروژه مجتمع بزرگ مسکونی سپهر

بلوار کشاورز ۲۷۰۰۰۰ شرکت کالای سپهر ۱۳۸۶ در حال انجام ۵۷ در حال ساخت
آخرین بروز رسانی در شنبه, 24 فروردین 1392 ساعت 16:25
پروژه‌ها فهرست پروژه‌ها