پروژه مشتاق

فرستادن به ایمیل چاپ

در اجرای سقف های این پروژه از سیستم وافل گونیا با عمق 80 سانتی متر وابعاد 160*160 سانتی متر شده که در این سیستم تیرهایی با دهانه 12 تا 16 متر اجرا گردیده است.

طراحی قالبها به گونه ای بوده است که ‏‏‏‏‏قالب بندی و برچیدن آنها به صورت یک پارچه و گونیا انجام شده است.

این ابتکار باعث جلوگیری از اتلاف هزینه در قالب بندی مجدد آن شده است.

پروژه‌ها فهرست پروژه‌ها پروژه مجتمع مسکونی مشتاق (درمانگران)